Choď na obsah Choď na menu
 


DOBA LOVU

31. 3. 2010
obdobie odstrelu  po celý mesiac
 od 16.
obdobie hájenia  po celý mesiac
 od 16.
mesiace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
zajac poľný
králik divý
ondatra pižmová
kuna lesná, kuna skalná
jazvec lesný
vlk dravý
diviak, diviačica
diviača, lanštiak
daniel škvrnitý
danielka, danielča
jeleň európsky
srnec bielochvostý
srnec lesný
srna, srnča
muflón lesný
jariabok hôrny - kohút
morka divá - kohút
morka divá - sliepka
bažant
kuropta horská
holub hrivnák
hrdlička záhradná
lyska čierna
sluka lesná
hus divá, hus poľná
kačica divá
havran čierny
sojka škriekavá

 

 

   Po celý rok sa chránia tieto druhy zveri: krkavec čierny, kamzík vrchovský, los mokraďový, svišť vrchovský, medveď hnedý, vydra riečna, hranostaj čiernochvostý, mačka divá, rys ostrovid, bobor vodný, zubor hrivnatý, šakal zlatý, tchor svetlý, lasica myšožravá, tetrov hoľniak, tetrov hlucháň, sliepka jariabka hôrneho, sliepka bažanta kráľovského, drop fúzatý, holub plúžik, hrdlička poľná, drozd čvikotavý, všetky druhy divých kačíc okrem kačice divej, hus malá, hus krátkozobá, močiarnica mekotavá, čajka smejivá, potápka chochlatá, kormorán veľký, volavka popolavá, labuť hrubozobá, kavka tmavá, myšiak lesný, myšiak severský, jastrab lesný a jarabica poľná.